Ultima

Paketat e integruara software ULTIMA® lejojnë një kontroll të plotë mbi të gjitha burimet, organizimin e fushave, magazinave dhe sektorëve, një rishikim të hollësishëm të proceseve të brendshme dhe të jashtme, dhe gjithashtu lehtësojnë punën e përditshme dhe e bëjnë më të lehtë.

Me një pasqyrë të plotë në të gjitha segmentet e punës së kompanisë, ju kurseni kohë dhe fitoni një avantazh në marrjen e vendimeve të duhura, shpejt dhe thjesht!

Në dispozicion dhe të adaptueshme për industri të ndryshme dhe kompani të madhësive të ndryshme.

Ultima

The integrated software packages ULTIMA® allow a complete control over all resources, organization of wards, storages and sectors, a detailed review of the internal and external processes, and they also simplify the everyday work and make it easier.

With the complete insight into all the segments of the company’s work, you save time and gain an advantage in making the right decisions, quickly and simply!

Available and adaptable for different industries and sizes of companies.

Ultima

Paketat e integruara software ULTIMA® lejojnë një kontroll të plotë mbi të gjitha burimet, organizimin e fushave, magazinave dhe sektorëve, një rishikim të hollësishëm të proceseve të brendshme dhe të jashtme, dhe gjithashtu lehtësojnë punën e përditshme dhe e bëjnë më të lehtë.

Me një pasqyrë të plotë në të gjitha segmentet e punës së kompanisë, ju kurseni kohë dhe fitoni një avantazh në marrjen e vendimeve të duhura, shpejt dhe thjesht!

Zgjidhjet ERP

Janë paketa softuerike që lejojnë kontroll absolut mbi të gjitha burimet, orientimin e sektorëve, ofrojnë rishikim të detajuar të të gjithë proceseve të brendshme dhe të jashtme dhe punë të përditshme të sigurtë dhe të thjeshtë.

Ultima modulet për biznese

Modulet softuerike të orientuara drejt biznesit për përmirësimin e operativitetit në punë, të pavarur ose të integruar me sistemet ERP.

Ultima për punë në lëvizje

Aplikacionet softuerike të cilat lejojnë një lëvizshmëri të plotë në punë, akses të shpejtë dhe të sigurt në bazën e të dhënave qendrore nëpërmjet internetit.

Shitje dhe POS

Aplikacionet softuerike për dyqanet me pakicë të cilat punojnë në mënyrë të pavarur ose në integrimin me sistemet ERP.