Duna Events

DUNA është mbështetja juaj për planifikimin dhe realizimin e eventeve private dhe publike, në ambiente të brendshëm dhe të jashtëm. Për shkak se cilësia është e rëndësishme për ne, ne ofrojmë pajisje nga markat e provuara globale. Avantazhi i një evenimenti të organizuar nga DUNA është mundësia për të zgjedhur: pajisje konferencash dhe pajisje për interpretim të njëkohshëm, pajisje audio dhe paraqitje vizuale, ndriçim dhe sistem zëri, transmetim të drejtpërdrejtë, si edhe drejtim audio dhe video. Përveç përkrahjes teknike keni mundësi për marrjen me qira të ambienteve për ngjarjet bashkëpunuese; forma dhe dimensione të ndryshme të çadrave nga marka Tentnology, shërbimet logjistike, furnizimi me ushqim. Eventi juaj mund të jetë dinamik, i shumëngjyrshëm dhe i gjallë, mund të jetë i paharruar me: efektet e ndriçimit, makinat e mjegullës, dëbora artificiale, konfetiat

  • Planifikim, këshilla dhe organizim të ngjarjeve/eventeve
  • Shërbime përkthyese
  • Salla të konferencave
  • Shërbime të kateringut
  • Dekorime

  • Huazim të paisjeve për përkthim të menjëhershëm – huazim të sistemeve për konferenca
  • Huazim të paisjeve për ngjarje/evente  të mëdha
  • Huazim të LED ekraneve
  • Huazim të tendave

Ne me krenari veçojmë eventet e organizuara nga DUNA EVENTS

Draxlmaier – Family Day

FM World

Macedonian Economic Chamber – 95 years

4th of July – Independence day